FlightRADAR
flight.jpg
TŁUMACZ
LITURGIA
GALERIA FOTO

Kartka z kalendarza
POGODA

Sakramenty 

sakramenty.jpg 

CHRZEST

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:   

 • akt urodzenia dziecka   
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania a nie zameldowania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego   
 • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania) 
Chrzestni
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:    
 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu   
 • ukończył 16 lat  
 • jest katolikiem, bierzmowanym  i przyjął  już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić , jest wierzącym i praktykującym  
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.   
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 • gromnica   
 • biała szata. 

Na tydzień przed chrztem. Koniecznie jednak skontaktuj się z
kancelarią parafialną i dopytaj o szczegóły.  Przygotowanie dla
rodziców i chrzestnych w I piątek miesiąca.

Udział w przygotowaniu jest obowiązkowy. 

 Czas zgłoszenia: w tygodniu w którym na być chrzest

 

 

MAŁŻEŃSTWO

 Wymagane dokumenty do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

 • zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa    
 • odpisy aktu chrztu (pobiera się je z parafii chrztu)  
 • świadectwa ukończenia religii ze szkoły  
 • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich przez narzeczonych 
 • Zaświadczenie z Poradni przedmałżeńskiej
 • dowody osobiste

 

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 

Zasadniczo termin I Komunii św w naszej parafii przypada w I niedzielę maja jednak z przyczyn duszpasterskich najbliższe terminy to:

 

 3 V 2020

 2 V 2021 

1 V 2022

30 IV 2023

28 IV 2024 

 

 Terminy spotkań z rodzicami dzieci I Komunijnych w bieżącym roku podane będą z tygodniowym wyprzedzeniem w czasie ogłoszeń parafialnych


  

 

BIERZMOWANIE

Do Sakramentu Bierzmowania przygotowuje się młodzież zasadniczo przez 2 kolejne lata, począwszy od klasy 7  Szkoły Podstawowej. Każdy z kandydatów potwierdza wolę przystąpienia do tego sakramentu przez systematyczne przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania, przez częste przystępowanie do Komunii św i uczestniczenie w niedzielnej Eucharystii. Bliższe przygotowanie odbywa się na dodatkowych spotkaniach poprzedzonych Eucharystią. W ostatnim etapie kandydat zobowiązany jest to uzasadnienia swojej woli przystapienia do Sakramentu Bierzmowania, okazania prowadzonej 2-letniej dokumentacji, otrzymania pozytywnej oceny z Małego Katechizmu oraz przedstawienia wybranego świętego patrona.

Świadkiem bierzmowania może być wyłącznie osoba dorosła, zaleca się by był to rodzic chrzestny.

Termin najbliższego BIERZMOWANIA - 29 V 2020 r  

 


 
  Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku